Análisis Físico Químicos

                                               PARÁMETRO                                                                  TÉCNICA
​OlorSensorial
​SaborSensorial
​ColorMétodo Pt-Co
​Cloro libreDPD1
​Cloro combinadoDPD3
pHElectrometría
Conductividad​Conductimetría
​TurbidezTurbidimetría
Dureza totalComplexometría
Materia orgánica (oxidabilidad)Permanganato
​AmonioColorimetría
NitratosEspecrofotometría
​NitritosEspectrofotometría
Residuo seco a 180ºCGravimetría
​FosfatoEspectrofotometría
​CianurosColorimetría
​Carbono orgánico totalEspectrofotometría
​BromatosEspectrofotometría
​SulfatosEspectrofotometría
​ClorurosEspectrofotometría
​FluorurosEspectrofotometría
​DQOColorimetría
​DBO5Manométrico
​Sólidos en suspensiónGravimetría
​Sólidos sedimentablesGravimetría
​Nitrógeno totalEspectrofotometría
​Nitrógeno amoniacalDestilación
​Aceites y grasasExtracción
Metales: Na, K, Ca, Mg, Fe, Sn, Cu, Pb, Al, Zn, Mn, Hg, As, Se, Sb, Cr…Absorción Atómica